help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 februari 2019 houdende wijziging en opheffing van verschillende ministeriële besluiten in het kader van de integratie van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden in de Rijksdienst voor sociale zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/02/2019
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/02/2019
Pagina:17996
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 65143 / Pas d’avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 65143
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2018

Periode van geldigheid van 01/01/2018 tot ...