help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 februari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende bij de produktie van voedingsmiddelen gebruikte extractiemiddelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/02/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/02/2019
Pagina:13409
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 64137 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 64137
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 24/02/2019 tot ...