help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 januari 2019 tot vastlegging van emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/01/2019
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/02/2019
Pagina:12829
Advies van de Raad van State 64412
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 11/02/2019 tot ...