help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Gezamenlijk uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 24 januari 2019 houdende uitvoering van artikel 5, § 1, van de ordonnantie (lees: gezamenlijke ordonnantie) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/2019
Aard van de akte: Gezamenlijk besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/02/2019
Editie:1
Pagina:12678
Advies van de Raad van State 63822 + 63823
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 08/02/2019 tot ...
Opmerkingen 1) Zie ook het GezBVCGGC 24/01/2019 bekendgemaakt in het BS van 08/02/2019, p. 12685.
2) Betreffende de toepassing van de nieuwe wetgeving, zie de omzendbrief van 20 november 2018 betreffende de toepassing van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017.