help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 januari 2019 tot bepaling van de verlofregeling zoals bedoeld in artikel 120ter van het Strafwetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/01/2019
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/02/2019
Pagina:11583
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking


Periode van geldigheid van 16/02/2019 tot ...