help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Circulaire van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 januari 2019 betreffende de administratieve verwerking van de jaarlijkse verlofdagen ten opzichte van de ziekteverlofdagen van het contractueel en statutair personeel van de gewestelijke overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/01/2019
Aard van de akte: Omzendbrief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/01/2019
Pagina:8742
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld