help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 7 januari 2019 tot vaststelling van de lijst voor het jaar 2019 met generieke afwijkingen van het verbod op het gebruik van pesticiden in uitvoering van artikel 5, paragraaf 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/01/2019
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/01/2019
Pagina:8167
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied: 01/01/2019 - 31/12/2019

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2019 tot 31/12/2019