help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/2018
Aard van de akte: Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/01/2019
Pagina:2674
Advies van de Raad van State 64122
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2019 (art. 33, eerste lid)

Art. 2, 5°: 01/12/2018 (art. 33, tweede lid)
Art. 3, § 1, eerste lid, 6°, voor wat het onderdeel van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden betreft: te bepalen door het Verenigd College (art. 33, derde lid)
Art. 5, eerste lid, 2°: 01/12/201 (art. 33, tweede lid)8
Art. 20: 01/12/2018 (art. 33, tweede lid)
Art. 21: 01/12/2018 (art. 33, tweede lid) maar:
1) Het Verenigd College bepaalt, op voorstel van de Beheerraad, de geleidelijke invoering van het variabel deel van de toelage zoals vermeld in art. 21, § 2, tweede lid, met dien verstand dat het mechanisme vermeld in het eerste lid, 2° van dit artikel in elk geval toegepast wordt, uiterlijk het vijfde jaar na de inwerkingtreding van deze ordonnantie;
2) Het Verenigd College kan de uiterlijke datum van invoering van het variabel deel van de toelage éénmalig verlengen.
Art. 27: 01/12/2018 (art. 33, tweede lid)

Overgangsbepalingen: art. 27 tot 29

Periode van geldigheid van 01/12/2018 tot ...