help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 21 december 2018 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 21/12/2018
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 28/12/2018
Page:105552
Avis du Conseil d'Etat 64437
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2019

Art. 7: 01/09/2018
Art. 11 en 12: oorpsronkelijk 01/09/2019 en nadien uitgesteld tot 31/12/2019 (DVO 05/04/2019, art. 29) ("met dien verstande dat de schade aan teelten en oogsten die het rechtstreekse gevolg is van een algemene ramp die als dusdanig voor 31/12/2019 erkend is (...) nog wel vergoed kan worden")
Art. 35, 3° en 5°: 01/01/2018
Art. 39 en 46: 01/10/2018
Art. 55: 01/09/2018
Art. 56, 57 en 58: 01/09/2019
Art. 68: 01/09/2018

Overgangsbepalingen: art. 70, 2°

Période de vigueur du 01/01/2018 au ...