help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 29 november 2018 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/11/2018
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/12/2018
Editie:1
Pagina:104011
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 64542 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 64542
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2019: "op de eerste dag van de maand die volgt op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad"

Art. 156: "vanaf de vernieuwing van de mandaten die lopen op het moment van de inwerkingtreding van huidig besluit"

Periode van geldigheid van 01/01/2019 tot ...