help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 december 2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/12/2018
Editie:1
Pagina:103277
Advies van de Raad van State 64088
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1: bepaling zonder normatieve waarde
Art. 2 tot 37: 27/03/2019 ("3 maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad") (art. 37)
Art. 38: 01/01/2007 (art. 44)
Art. 39 tot 42: 27/03/2019 ("3 maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad") (art. 44)
Art. 43: 30/06/2018 (art. 44)
Art. 45 tot 50: van toepassing vanaf aanslagjaar 2020 (art. 52)
Art. 51: 27/03/2019 ("3 maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad") (art. 52)

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot ...