help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 7 november 2018 tot vaststelling van de inspanningsschalen in het kader van de bepaling van de becijferde doelstelling van het PLAGE


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/11/2018
Aard van de akte: Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/11/2018
Pagina:90663
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 64395 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 64395
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2019

Periode van geldigheid van 01/07/2019 tot ...