help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 september 2018 tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/09/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/11/2018
Pagina:87974
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 64033 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 64033
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (art. 5)

Periode van geldigheid van 16/11/2018 tot ...