help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 oktober 2018 tot specificatie van de presentatie van de informatie m.b.t. de lidstaten of het geografisch gebied in een lidstaat waar beperkingen betreffende de ingebruikneming of voorschriften voor machtiging tot het gebruik van radioapparatuur bestaan bedoeld in artikel 4, § 10 van het koninklijk besluit van 25 maart 2016 betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/10/2018
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/11/2018
Editie:3
Pagina:85580
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 64189
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 15/11/2018 tot ...