help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 september 2018 tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "21", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/09/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/10/2018
Pagina:77082
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 63842 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 63842
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie "Alle" in de analyse.

Periode van geldigheid van 12/10/2018 tot 03/06/2021