help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2018 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/09/2018
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/10/2018
Pagina:75367
Advies van de Raad van State 63512 + 63898
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2021

Art. 6: 14/10/2018 ("tien dagen na publicatie")

Periode van geldigheid van 14/10/2018 tot ...
Opmerkingen Art. 8: vervanging van bijlage XI van het KB 27/04/2007: de bijlage ontbreekt in de bekendmaking van BS 04/10/2018.