help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 23 juli 2018 tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/07/2018
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/10/2018
Pagina:75298
Advies van de Raad van State 62562
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/2018 ("op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op haar bekendmaking")

Art. 4, 1° tot 3°, 5° tot 7° en 9° en 10°: 01/01/2019
Art. 5 tot 11: 01/01/2019
Art. 12, 1°: 01/07/2017
Art. 14, 15, 25, 26, 29, 31 en 32: 01/01/2019

Periode van geldigheid van 01/07/2017 tot ...