help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 september 2018 tot opheffing van de bepalingen houdende de toekenning van een toelage aan audit-raadgevers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/09/2018
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/09/2018
Pagina:72575
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 63977 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 63977
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2017

Periode van geldigheid van 01/10/2017 tot ...