help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 18. Juni 2018 über Maßnahmen im Unterrichtswesen und in der Ausbildung 2018

Decreet van 18 juni 2018 houdende maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2018


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/06/2018
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/08/2018
Pagina:67236
Advies van de Raad van State 63129
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2018

Art. 2, 2°, 3, 2°, 4, 1°, 5, 1° en 6 tot 14: 01/07/2018
Art. 15 en 16: 01/09/2016
Art. 19 tot 25: 01/07/2018
Art. 27: 01/09/2016
Art. 29 en 30: 01/07/2018
Art. 32: 01/09/2016
Art. 33: 01/07/2018
Art. 34: 01/01/2019
Art. 35, 37, 54, 55 en 56: 01/07/2018
Art. 58 en 59: 01/09/2010
Art. 61, 2° tot 4°, 62 en 63: 01/07/2018
Art. 65, 5° en 6°: 01/09/2017
Art. 83, 84 en 88 tot 95: 01/07/2018
Art. 96 en 97: 01/09/2016
Art. 100 tot 106: 01/07/2018
Art. 107: 01/09/2016
Art. 108, 109, 111, 112, 114 en 115: 01/07/2018
Art. 116: 18/06/2018 ("dag waarop dit decreet wordt aangenomen")
Art. 119, 120, 123 en 124: 01/07/2018
Art. 125: 01/09/2016
Art. 126, 127, 142 en 143, 2°: 01/07/2018
Art. 148 en 149: 01/09/2017

Periode van geldigheid van 01/09/2010 tot ...