help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 houdende machtiging van De Werkvennootschap om in naam van het Vlaamse Gewest verplaatsingsbevelen uit te vaardigen voor nutsleidingen op gronden die het Vlaamse Gewest in eigendom heeft, of waarop het een zakelijk recht of recht van beheer heeft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/2018
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/08/2018
Editie:2
Pagina:64658
Advies van de Raad van State 63714
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 24/08/2018 tot ...