help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 20 juli 2018 - Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. - Aanbevelingen om de toegang van personen met beperkte mobiliteit (PBM) tot de stembureaus te vergemakkelijken en om hun hiervoor de nodige bijstand te verlenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/2018
Aard van de akte: Omzendbrief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/08/2018
Pagina:61991
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Buitenwerkingtreding: 14/10/2018

TTPeriode van geldigheid van ... tot 14/10/2018