help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2018 betreffende de erkenning van dierentuinen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/2018
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/08/2018
Pagina:61159
Advies van de Raad van State 63411
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/2018 ("op de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 9 tot 38 (Hoofdstuk 4): 01/08/2019 ("op de eerste dag van de twaalfde maand die volgt op de maand van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad voor de inrichtingen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit al erkend zijn als dierentuin of een volledige aanvraag tot erkenning als dierentuin hebben ingediend")

Overgangsbepalingen: art. 40 tot 42

Periode van geldigheid van 01/11/2018 tot ...