help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1993 houdende maatregelen waardoor het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van personen met een handicap uitzonderlijk en tijdelijk de kosten van onderhoud, opvoeding en behandeling op zich neemt


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 28/04/1993
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 28/07/1993
Page:17454
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 01/09/1992

TT 01/09/1992 - 31/08/1993