help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/07/2018
Editie:2
Pagina:58484
Advies van de Raad van State 57901
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/07/2018 tot ...
Opmerkingen In tegenstelling tot hetgeen het opschrift vermeldt bevat deze wet geen enkele bepaling tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.