help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 juli 2018 betreffende de betaling van de pensioenen, toelagen en renten van de overheidssector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/07/2018
Editie:2
Pagina:58355
Advies van de Raad van State 63711
Inwerkingtreding / Uitwerking Deze wet treedt in werking, afhankelijk van de betrokken pensioenen, renten en toelagen, op de volgende data:
- 01/07/2018 "voor de pensioenen, renten en toelagen bedoeld in artikel 2, 3°, b) en c)";
- 01/01/2019 "voor de pensioenen, renten en toelagen bedoeld in artikel 2, 3°, a)" (lees: voor de pensioenen en toelagen bedoeld in artikel 2, 3°, a)). De Koning kan echter deze datum van inwerkingtreding uitstellen met ten hoogste een jaar.
Art. 4, eerste lid: 01/12/2018. De Koning kan echter deze datum van inwerkingtreding uitstellen met ten hoogste een jaar.
Art. 9: van toepassing op de pensioenen die worden betaald of toegekend vanaf 01/01/2018

Periode van geldigheid van 01/01/2018 tot ...