help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 31 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer over de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/05/2018
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/07/2018
Pagina:53629
Advies van de Raad van State 63234
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 12/07/2018 tot ...
Opmerkingen Aanhef: advies RvS wordt niet vermeld in de aanhef.