help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief 2018/DGH-AMU/001 van 20 juni 2018 betreffende de minimale inhoud van de voertuigen die het vervoer van personen, zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH), op zich nemen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/06/2018
Nummer: 2018/DGH-AMU/001
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/06/2018
Editie:2
Pagina:50892
Advies van de Raad van State ---
Inwerkingtreding / Uitwerking 03/09/2018

Periode van geldigheid van 03/09/2018 tot ...
Opmerkingen Datum van de akte: de bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor zijn datum kan bepaald worden. Bijgevolg wordt deze akte geacht te bestaan uiterlijk op de dag van zijn bekendmaking.