help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 mei 2018 houdende uitvoering van artikel 30 van de ordonnantie van 27 juli 2017 tot opstelling van een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking en tot vaststelling van nadere regels voor de externe evaluatie van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/05/2018
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/2018
Pagina:50432
Advies van de Raad van State 63164
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 29/06/2018 tot ...