help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de technische keuring


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 27/04/2018
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 17/05/2018
Page:40792
  • 15/06/2018 (Avis rectificatif)
    Art. 16: Franse vertaling
Avis du Conseil d'Etat 63147
Entrée en vigueur / Effet 20/05/2018
Art. 15 en 16 (hoofdstuk 3) en art. 36 (hoofdstuk 5): 18/05/2018 ("de dag na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad")

Période de vigueur du 18/05/2018 au ...
Remarques Art. 26: niet geanalyseerd want dit artikel heeft als voorwerp de vervanging van een bepaling met een individuele draagwijdte.