help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Black Pearl", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/04/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/2018
Pagina:39548
Advies van de Raad van State 63189
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 14/05/2018 tot ...