help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 april 2018 tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 25 juli 2011 houdende de goedkeuring van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/2018
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/05/2018
Pagina:38620
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 24/08/2018: "één jaar na de datum van de erkenning van de eerste sloopbeheerorganisatie, vermeld in art. 4.3.5 BVR 17/02/2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen" (zie MBVO 24/08/2017, BS 29/09/2017 waarbij de vzw Tracimat als sloopbeheerorganisatie erkend wordt alsook https://www.ovam.be/tracimat-erkend-als-sloopbeheerorganisatie).
Let op: art. 7.6.4.3 treedt luidens het MBVO 03/07/2018 (art. 8) in werking op 01/01/2020.

Periode van geldigheid van 24/08/2018 tot ...