help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 maart 2018 tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de bestaansmiddelen van wezen betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/03/2018
Pagina:23232
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2017 ("vanaf het aanslagjaar waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/01/2017 tot ...