help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 9 februari 2018 tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het opleggen van sancties aan werkgevers die hun verplichtingen inzake de bijzondere regeling van outplacement voor de werknemers van minstens 45 jaar niet naleven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/02/2018
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/02/2018
Pagina:17382
Advies van de Raad van State 62438
Inwerkingtreding / Uitwerking De Vlaamse regering bepaalt voor iedere bepaling van dit decreet de datum van inwerkingtreding: vastgesteld voor alle bepalingen op 01/01/2019 (BVR 19/10/2018, BS 22/11/2018)

Periode van geldigheid van 01/01/2019 tot ...