help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 1° bis, en 17ter, A, 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/01/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/02/2018
Pagina:16141
Advies van de Raad van State 61059
Inwerkingtreding / Uitwerking Oorspronkelijk bepaald op 01/04/2018 (art. 3, "de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad") en uitgesteld tot een datum, te bepalen door de Koning (KB 25/03/2018)Periode van geldigheid van 55/55/5555 tot ...