help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 februari 2018 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 1981 betreffende het indienen van een internationale octrooiaanvraag in België, wat de rol van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom als ontvangkantoor betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/02/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/02/2018
Pagina:14749
Advies van de Raad van State 61497 + 62689
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2018

Overgangsbepalingen: art. 9

Periode van geldigheid van 01/04/2018 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: het advies 61.497 wordt niet in de aanhef vermeld.