help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/01/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/01/2018
Editie:2
Pagina:5691
Advies van de Raad van State 62548
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1 en 4: 01/01/2018
Art. 2: 01/09/2017
Art. 3: 01/10/2017

Periode van geldigheid van 01/09/2017 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: de aanhef vermeldt een verkeerd nummer.