help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 22 september 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 2015 houdende vastlegging van de specificaties van het systeem waarmee de digitale communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht verloopt, wat betreft de eengemeentezones en meergemeentezones en wat betreft de hulpverleningszones


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 22/09/2017
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 24/01/2018
Page:4664
Avis du Conseil d'Etat Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 61922
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Période de vigueur du 03/02/2018 au ...