help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 december 2017 tot hervorming van de regularisatie van de studieperioden in de pensioenregeling van werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/2017
Editie:1
Pagina:116472
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 62541
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/12/2017

Temporeel toepassingsgebied: "De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 december 2018 ingaan, met uitzondering van de overlevingspensioenen
Berekend op basis van rustpensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten laatste op 1 november 2018 ingegaan zijn." (art. 5)

Periode van geldigheid van 01/12/2017 tot ...