help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 december 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de maritieme beveiliging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/12/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/12/2017
Editie:2
Pagina:112427
Advies van de Raad van State 58443
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 25/12/2017 tot ...