help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 juni 2015 houdende instemming met volgende internationale akten:
1° Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voor-komen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 27 april 2006;
2° Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009 tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voor-komen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 27 april 2006; en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemde internationale akten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/06/2015
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/11/2017
Pagina:100315
Advies van de Raad van State 53489
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 04/12/2017 tot ...