help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/10/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/10/2017
Pagina:95753
  • 23/03/2018 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 16 en 22 tot 37
Advies van de Raad van State 60770 + 60761 + 61114 + 60 769 + 60759
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2017
Art. 22: 01/12/2018
Art. 31: 01/07/1997

Temporeel toepassingsgebied:
Titel 3 is van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 december 2018 ingaan, met uitzondering van de overlevingspensioenen berekend op basis van rustpensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten laatste op 1 november 2018 ingegaan zijn (art. 28).

Titel 4 is van toepassing op de aanvragen tot gelijkstelling die vanaf 1 december 2017 ingediend worden, voor de pensioenen die daadwerkelijk ten vroegste op 1 december 2018 ingaan, met uitzondering van de overlevingspensioenen berekend op basis van rustpensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten laatste op 1 november 2018 ingegaan zijn.
In afwijking van het vorige lid is artikel 31 van deze wet van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 juli 1997 ingaan (art. 36).

Overgangsbepalingen: art. 27 en 35

Periode van geldigheid van 01/07/1997 tot ...