help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 tot wijziging van diverse bepalingen van het Procedurebesluit van 9 mei 2014


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/09/2017
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/10/2017
Pagina:92147
Advies van de Raad van State 61781
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 7, 8, 9 en 13: 15/03/2017

Periode van geldigheid van 15/03/2017 tot ...