help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 september 2017 betreffende de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/09/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/10/2017
Pagina:92107
Advies van de Raad van State 61983
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 22/10/2017 tot ...