help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 20 juli 1993 tot vaststelling van de trimestriële voorschotten voor ieder openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brussel-Hoofdstad in het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 1993


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/1993
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/09/1993
Pagina:19316
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1993

TT 1993