help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 september 2017 tot wijziging, met het oog op de omzetting van richtlijn 2014/57/EU, van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/09/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/09/2017
Pagina:89024
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 61856
Inwerkingtreding / Uitwerking 21/08/2017

Periode van geldigheid van 21/08/2017 tot ...