help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 6 september 2017 houdende regeling van verdovende middelen en psychotrope stoffen]
Koninklijk besluit van 6 september 2017 houdende regeling van verdovende middelen en psychotrope stoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/09/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/09/2017
Pagina:88114
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 61002
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Art. 41: oorspronkelijk 09/02/2019, voor wat betreft de op industriële wijze bereide geneesmiddelen (deze uitzondering werd opgeheven bij art. 20 KB 09/12/2019)

Overgangsbepalingen: art. 66 en 67

Periode van geldigheid van 26/09/2017 tot ...