help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 20 juli 2017 tot algemeenverbindendverklaring voor niet-aangeslotenen van de heffing op het aanbieden van rog sortering 4 die binnen de producentenorganisatie Rederscentrale werd overeengekomen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 20/07/2017
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 11/08/2017
Edition:2
Page:79502
Avis du Conseil d'Etat 60887
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: dag van bekendmaking

Buitenwerkingtreding: "na twaalf maanden vanaf de dag van inwerkingtreding of als de producentenorganisatie Rederscentrale de maatregel ten aanzien van haar leden intrekt"

TT

Période de vigueur du 11/08/2017 au 11/08/2018