help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/2017
Editie:2
Pagina:79458
  • 18/05/2018 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 13, 15, 36, 48, 49 en 55 tot 57
Advies van de Raad van State 61201
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 2 tot 11: 01/01/2018 (art. 15)
Art. 12: dag van bekendmaking "voor zover de voorafgaande onderhandeling of het voorafgaande overleg voorzien bij de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel effectief heeft plaats gehad" (art. 15)
Art. 13 en 14: 01/01/2018 (art. 15)
Art. 16 tot 19: dag van bekendmaking (art. 20)
Art. 21 en 22: 10de dag na bekendmaking
Art. 23 en 24: 01/01/2017 (art. 25)
Art. 26 tot 33: dag van bekendmaking (art. 34)
Art. 35 tot 47: 10de dag na bekendmaking
Art. 48, a) en b): "van toepassing op de inkomsten die worden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2017" (art. 49, eerste lid)
Art. 48, c): "van toepassing op de inkomsten die worden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2015" (art. 49, 2de lid)
Art. 50: 26/08/2016 ("de dag waarop artikel 20 van de programmawet van 3 augustus 2016 in werking treedt") (art. 52)
Art. 51: 10de dag na bekendmaking
Art. 53: 01/01/2014 (art. 54)
Art. 55, eerste streepje: a) inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking; b) uitwerking: met ingang van de datum van inwerkingtreding van het bekrachtigd koninklijk besluit, met name op 01/01/2017
Art. 55, tweede streepje: a) inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking; b) uitwerking: met ingang van de datum van inwerkingtreding van het bekrachtigd koninklijk besluit, met name op 01/03/2017
Art. 56: 30/06/2017 (art. 57)

Overgangsbepalingen: art. 44

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...