help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 7 juli 2017 tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en houdende delegatie tot coördinatie en codificatie van de waterregelgeving


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 07/07/2017
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 04/08/2017
Page:77701
Avis du Conseil d'Etat 61155
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking
Art. 2 en 3, 1°: 01/01/2019 (BVR 15/06/2018)
Art. 4, 2°, 3° en 4°: 01/01/2018
Art. 5 en 6: 01/01/2019 (BVR 15/06/2018)
Art. 7: 01/01/2018
Art. 8 tot en met 10, 11, 1° en 2°, 12, 13 en 14, 2°: 01/01/2019 (BVR 15/06/2018)
Art. 15, 1°: 01/01/2018
Art. 16, 17 en 19 tot en met 21: 01/01/2019 (BVR 15/06/2018)

Période de vigueur du 14/08/2017 au ...