help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 juni 2017 tot verlenging van het mandaat van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort opgericht als staatsdiensten met afzonderlijk beheer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/06/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/07/2017
Pagina:73592
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/04/2017

Buitenwerkingtreding: oorspronkelijk bepaald op 01/09/2017 (datum afgeleid uit art. 1) en achtereenvolgens uitgesteld tot 01/01/2018 (KB 19/11/2017) en tot 01/08/2018 (KB 21/03/2018)

Periode van geldigheid van 01/04/2017 tot 31/07/2018